Contact

Neemt u voor vragen, overleg of speciale wensen gerust contact met  mij op. Ik help u graag.

Zonnestraal uitvaartfotografie
Anouk Paulissen
+31 (0)6-14383130
info@zonnestraal-uitvaartfotografie.nl

werkgebied
Werkend vanuit Amsterdam,
inzetbaar door heel Nederland en daarbuiten.

Copyright
foto’s en tekst © Zonnestraal uitvaartfotografie
voorwaarden
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
kvk
Zonnestraal uitvaartfotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 20166192